Lichamelijke opvoeding (LO)

D&P Sport 

 

 Sociale veiligheid

Vertoont of stimuleert onderstaand gedrag: 

- schelden 

- uitlachen 

- uitdelen van tikken en schoppen

- doet mee met negatief gedrag van anderen. 

Vertoont af en toe onderstaand gedrag: 

- schelden 

- uitlachen 

- uitdelen van tikken en schoppen

- doet mee met negatief gedrag van anderen

Laat andere in hun waarde en geeft de ander de kans om trots te zijn op goede resultaten. 

Laat andere in hun waarde en stimuleert de ander om goede resultaten te behalen. 

Fysieke veiligheid

Denkt tijdens het spelen niet na over de gevolgen van gevaarlijke acties.

Vindt winnen soms belangrijker dan veilig spelen. 

Is bewust van de risico's van een actie. 

Stimuleert andere veilig te spelen. 

Eerlijkheid

Speelt vals en/of liegt regelmatig. 

Herstelt oneerlijk gedrag nadat hij/zij wordt aangesproken. 

Is betrouwbaar en geloofwaardig door eerlijkheid. 

Is betrouwbaar en geloofwaardig en stimuleert dat ook bij een ander. 

Mee doen

Vertoont onderstaand gedrag: 

- stoort tijdens uitleg/nabespreking 

- doet iets anders dan de gegeven opdracht. 

Doet mee maar praat nog te vaak door de docent heen tijdens de uitleg/nabespreking.

Doet mee en weet wanneer hij/zij stil moet zijn voor de uitleg/nabespreking. 

Stimuleert de andere om mee te doen en spreekt op een positieve manier zijn medeleerlingen aan waar nodig tijdens stilte momenten.

Open staan voor resultaat

Staat niet open voor feedback 

Luistert naar feedback maar heeft nog moeite met het toepassen ervan.

Bewust van feedback en hanteert het tijdens het spelen.

Zelfkritisch, vraagt om feedback en past die toe.

Verantwoordelijkheid

Doet alleen dingen waar hij/zij zin in heeft. 

Moet regelmatig aangesproken worden bij verplichtingen en moeilijkheden. 

Leerling werkt mee aan verplichtingen en moeilijkheden als de docent hierom vraagt.

Heeft oog voor het grote geheel en levert een bijdrage. 

Discipline

Reageert regelmatig op prikkels en behoefte. 

Probeert minder te reageren op prikkels en behoefte maar vindt dit nog niet zo makkelijk. 

Maakt keuzes maar vindt het nog niet zo makkelijk hier naar te handelen. 

Maakt bewuste keuzes in wat hij/zij belangrijk vindt en handelt hier naar.

Plezier

Verziekt het plezier voor een ander. 

Maakt plezier met eigen vrienden. 

Maakt plezier met iedereen. 

Stimuleert plezier bij anderen.

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.