Overige

Rubric bij het kiezen van een thema voor een activiteit. 

  Herpak je!
Tandje bijsteken!
Goed gedaan!
Heel knap!
Ik hou in mijn communicatie rekening met de andere. (GFL 5)

Ik ben vooral met mijn eigen dingen bezig. Ik reageer niet zichtbaar op wat anderen zeggen.

Ik richt mij enigszins op de anderen en heb soms oogcontact. Ik luister een beetje naar de inbreng van groepsgenoten en reageer zo af en toe.

Ik richt mij op de anderen en luister meestal naar de inbreng van groepsgenoten. Ik reageer regelmatig op wat anderen zeggen en kan dit navertellen.

Ik heb mijn volledige aandacht bij anderen. Ik reageer op wat de ander zegt en kan goed voortbouwen op wat eerder gezegd is.

Ik werk samen als een team. (ZOWE 6)

Ik werk individueel. Ik wil geen idee├źn van anderen uitwerken.

Ik laat het werk over aan anderen

Ik voer de opdrachten uit die ik krijg, maar ik heb weinig eigen inbreng.

Ik werk samen met mijn groepsgenoten als 1 team. Ik werk even hard als mijn groepsgenoten.

Ik heb een duidelijk overzicht van het groepswerk. Ik zorg dat de taakverdeling eerlijk is. Ik help spontaan andere groepsgenoten.

Ik durf mijn eigen mening te geven en te verdedigen. (GFL 5)

Ik neem pas een standpunt in na gesprek met mijn groepsgenoten.

Ik heb moeite mijn standpunt te verdedigen.

Ik durf meestal een standpunt in te nemen en het te verdedigen.

Ik durf een standpunt in te nemen en het te verdedigen.

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.