Lichamelijke opvoeding (LO)

Techniek, tactiek, spelregels en werkhouding/inzet (klas 2) 

  0 punten 1 punt 2 punten 3 punten
Techniek

Vang de bal meestal nog met 1 hand. Dribbelt met links of rechts maar raakt de bal regelmatig kwijt. Mikt op basket met set-shot of lay-up shot maar mist nog vaak.

Vangt de bal met 2 handen en houdt de bal in bezit. Dribbelt zowel met links of rechts en houdt de bal meestal in bezit. Schiet met set-shot of lay-up regelmatig raak.

Vangt de bal en geeft een pass aan een medespelers. Dribbelt zowel met links als rechts en kijkt niet meer naar de bal.

Vangt de bal en pass komt bijna altijd aan. Dribbelt zowel met links als rechts, kijkt niet meer naar de bal en wisselt handen afhankelijk van positie tegenstander.

Tactiek

Schakelt niet of te laat om. Loopt mee met de aanval. Speelt de bal vaak zelf, dit leidt meestal tot balverslies. Aarzult tussen dribbelen, passen of schieten.

Schakelt om naar verdedigen. Loopt vrij van tegenstander. Probeert de bal naar een ander te spelen, maar is soms te laat. Kiest op tijd tussen dribbelen passen of schieten.

Gaat tussen balbezeitter en eigen doel staan en probeert de bal te veroveren. Loopt vrij met veel versnelling en plaatswisseling. Geeft de bal op tijd af als een ander in een betere positie staat. Maakt schijn bij het kiezen, speelt medespeler op maat aan.

Verovert meestal de bal. Loopt vrij en krijgt de bal. Geeft de bal op tijd af als een ander in een betere positie staat met de juiste snelheid en richting. Maakt schijn bij het kiezen, speelt, medespelers op maat aan met de juiste snelheid en richting.

Spelregels

Kent alle geleerde regels maar past ze niet toe tijdens het spelen

Begrijpt alle geleerde regels maar neemt soms een verkeerde beslissing

Begrijpt alle geleerde regels en past deze op de goede manier toe

 Snapt ook waarom die regels gehanteerd worden.

Werkhouding/inzet
Zegt weinig of niets tegen anderen
Werkt met anderen samen met het klaarzetten/ opruimen
Geeft aan individuele leerling soms een tip
Toont initiatief bij het klaarzetten/opruimen
Geeft op een motiverende manier tips aan het hele team
Geeft tijdens het klaarzetten/opruimen anderen aanwijzingen.
Kan coachen
Kan zelfstandig materiaal klaarzetten/opruimen


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Hockey

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.