Biologie

Kijkwijzer presentatie project epidemiologie 

  Onvoldoende (-) Voldoende (+) Uitstekend (++)
Inleiding

De leerlingen leiden de presentatie niet in. Er is geen inleiding. 

De leerlingen maken gebruik van een beperkte inleiding. Deze is echter beperkt uitgewerkt.

De leerlingen starten met een catchy opening. Het publiek is helemaal mee. 

Gebruik van argumentatie

De studenten onderbouwen geen argumenten bij de maatregelen die ze gaan nemen. Ze maken geen gebruik van hun bevindingen uit het onderzoek. 

De studenten onderbouwen beperkte argumentatie bij de maatregelen die ze gaan nemen. Ze maken matig gebruik van hun bevindingen uit het onderzoek.

De studenten onderbouwen hun maatregelen met uitgebreide argumentatie. Ze maken klaarblijkelijk gebruik van hun bevindingen uit het onderzoek. 

Technisch

De leerlingen vertellen niet hoe ze te werk zijn gegaan. 

De uitleg van de leerlingen over hoe ze te werk zijn gegaan als onderzoekers is beperkt. 

De leerlingen kunnen in hun argumentatie duidelijk weergeven welke inzichten ze hebben verworven tijdens het onderzoek en hoe. 

Visuele ondersteuning

De leerlingen maken geen gebruik van een visuele ondersteuning. 

De visuele ondersteuning is ongestructureerd. 

De visuele ondersteuning is zo opgebouwd dat ze geen meerwaarde. 

Er is een beperkte visuele ondersteuning. 

De leerlingen maken gebruik van overzichtelijke visuele ondersteuning. 

De visuele ondersteuning is echt een meerwaarde voor de presentatie. 

creativiteit

De presentatie wekt weinig interesse op. 

De leerlingen zetten een presentatie neer die kan boeien. 

De leerlingen leven zich in de rol van de GEMS. Als echte virologen spreken zij hun doelpubliek aan. 

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.