Lichamelijke opvoeding (LO)

Fases implementatieproces Sportfolio App 

  Level 1 (Fundament)
Level 2 (Aanmeldproces)
Level 3 (Kennismaken)
Level 4 (Inbedding)
Level 5 (Doorontwikkeling)
Implementatieproces

Je hebt het fundament gelegd en met elkaar besloten de Sportfolio App (digitaal ontwikkel portfolio) te gaan gebruiken in je lessen bewegingsonderwijs.

Je bent bezig met het aanleveren van aanmeldgegevens.

Je bent of gaat beginnen met het gebruik van de Sportfolio App. Je legt of hebt daarbij duidelijk uitgelegd aan je leerlingen waarom je de Sportfolio App gebruikt en leert van het gebruik in de praktijk. Tijdens vakgroep momenten leer je van ervaringen van anderen.

De Sportfolio App wordt gewaarborgd in jullie vakwerkplan en curriculum. De app is ingebed in jullie onderwijs en er wordt actief gewerkt om activiteiten en rubrics door te ontwikkelen. Jullie groeien daarnaast mee met de ontwikkeling van de app en proberen nieuwe ontwikkelingen uit.

Met de gedachten dat de Sportfolio App het middel is voor de leerling, ben je op zoek naar manieren om jezelf als coachende lesgever door te ontwikkelen. Je volgt een cursus of opleiding die je meer inzicht geeft in welke "teaching skills" je kunt ontwikkelen om je leerlingen nog beter te kunnen begeleiden. 


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Sportfolio App gebruik

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.