Lichamelijke opvoeding (LO)

LO2 - Kogelstoten 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Uitgangshouding
 • Je houdt de kogel in de volle hand. 
 • De kogel is los van de hals.
 • Je elleboog wijst naar beneden en is niet opgetild.
 • Je voeten staan in zijwaartse richting
 • Je houdt de kogel vast op de middelste vingers.
 • De kogel blijft tegen je hals.
 • Je elleboog wijs horizontaal.
 • Je voeten staan recht achterwaarts in de werprichting.
 • Je houdt de kogel zo lang mogelijk tegen de hals geklemd.
 • Je staat voorover gebogen.
 • Je zwaai-arm wijst naar de grond.
 • Je staat zover voorover gebogen dat de achterste voet loskomt.
Stapbeweging
 • Je maakt een langzame stapbeweging.
 • Je maakt te grote passen.
 • Je draait te snel open tijdens de stapbeweging.
 • Je maakt een stapbeweging met
 • links-rechts-links in de werprichting (rechtshandige).
 • Je versnelt bij de stapbeweging li – re – li.
 • Je draait pas bij de laatste stapbeweging open.
 • Je blijft laag tot de laatste pas. Je stapt zo snel en vloeiend, dat een begin gemaakt wordt met de aanglijbeweging
Houding bij de standstoot
 • Je draait al naar de werprichting op moment van stoten.
 • Je houdt je lichaam rechtop.
 • Je houdt de elleboog dicht tegen je lichaam aan.
 • Je houdt de elleboog achter de kogel.
 • Je staat met licht gebogen benen in een open stand.
 • Je bovenlichaam is licht voorovergebogen
 • Je blijft laag tot de laatste pas.
 • Je staat met het lichaamsgewicht op het achterste been.
 • Je blijft ingedraaid (gesloten).
 • Schouders blijven haaks op stootrichting.
Uitstoot
 • Je stoot alleen met de arm.
 • De uitstoot mist versnelling.
 • Je werpt en dat is ongeldig.
 • Je draait uit in de volgorde benen - romp - arm - de hand waarmee de kogel wordt weg gestoten.
 • Je maakt een draaistrekbeweging. Je versnelt tijdens de uitstoot.
 • Je maakt een snelle draaistrekbeweging.
 • Je strekt je volledig gestrekt uit.

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.