Beoordeel de verschillende delen van de toets. Je geeft jezelf een score per onderdeel. Je telt je cijfer op en je bepaalt je eindresultaat. 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Heb ik alle gevraagde waarden ingevuld/geprobeerd in te vullen?

Ik heb zo goed als niets ingevuld.

Ik heb wel een paar waarden ingevuld maar ik liet er nog open. 

Ik heb de merendeel van de waarden ingevuld, slechts enkele liet ik niet ingevuld. 

Ik vulde alle waarden aan. 

Mijn berekende waarden waren logisch en juist.

Bij de berekening van de waarden gebruikte ik een foute werkwijze waardoor de waarden fout waren.  

De meeste van mijn bekomen waarden waren niet logisch en daardoor niet juist berekend.

De berekening van mijn waarden was soms fout. Sommige waarden waren wel juist berekend.

Ik gebruikte de logische berekening en had daardoor voor alle waarden de juiste waarde berekend. 

Ik werkte met de aangeleerde methode om bewerkingen te doen met percentage.

Ik heb percentage niet begrepen en dus ook de aangeleerde methode niet kunnen toepassen.

Ik heb percentage wel begrepen maar ik heb de aangeleerde methode niet toegepast.

Ik heb percentage wel begrepen maar ik omzeilde de aangeleerde eenvoudige methode. Ik werkte hierbij steeds met het decimaal getal. 

Ik heb percentage begrepen en ik paste ook de eenvoudige werkwijze toe van de bewerkingen met % zoals we die aangeleerd hebben.

Conditionele opmaak.

Ik heb in de uitwerking geen conditionele opmaak gebruikt omdat ik niet meer wist hoe die moest ingevoerd worden. Ik heb dit niet eens gecontroleerd. 

Ik heb bij de conditionele opmaak de basisinstellingen niet correct ingevoerd : het geselecteerde bereik was niet juist aangeduid. Ik heb dit niet gecontroleerd door een waarde te veranderen. 

Ik heb bij de conditionele opmaak een extra instelling niet goed ingevoerd : opvulkleur was niet wit of ik had de keuze van groter dan of gelijk aan genomen. Ik heb dit niet gecontroleerd door een waarde te veranderen. 

Ik heb bij de conditionele opmaak de juiste basisinstellingen en de juiste extra instellingen gebruikt. Ik heb dit ook gecontroleerd door een waarde te veranderen. 

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.