Wiskunde

Praktische opdracht 4kader 

  Frequentietabel 8p Steelbladdiagram 7p Cirkeldiagram 12p Staafdiagram 11p
1. Diagrammen

2p-Je kunt gegevens verdelen in klassen.

1p-Je kunt van gegevens een turftabel maken.

1p-Je kunt de rijen van een frequentietabel een naam gegeven.

2p-Je kunt de gegevens goed neerzetten in de frequentietabel.

2p-Je gebruikt potlood en liniaal bij het maken van frequentietabel.

2p-Je kunt een "juiste steel" maken van een steelbladdiagram.

2p-Je kunt de waarnemingen goed weergeven in het steelbladdiagram.

1p-Je hebt het steelbladdiagram een naam gegeven.

2p-Je gebruikt potlood en liniaal gebruikt bij het maken van het steelbladdiagram

2p- Je hebt de juiste klassen gemaakt.

2p-Je kunt de hoeken die bij de klassen horen uitrekenen en je laat de berekening zien.

3p. Je kunt  de "taartpunten" op de juiste manier tekenen met een windroos of geodriehoek.

1p-Je hebt de cirkel getekend.

1p-Je hebt het cirkeldiagram een naam gegeven.

2p- Je hebt een duidelijke legenda gemaakt.

2p-Je hebt de  juiste klassen gemaakt.

2p-Je hebtbeide assen een naam gegeven.

2p-Je kunt een  logische en juiste  verdeling op verticale-as maken.

1p- Je kunt de klassen goed neerzetten op horizontale-as.

3p-Je kunt de staven  goed tekenen.

1p. Je gebruikt [potlood en liniaal voor het maken van het staafdiagram.


  Gemiddelde 7p Modus 3p Mediaan 7p 1e kwartiel 7p 3e kwartiel 7p Spreidingsbreedte 5p
2. Statistische gegevens

3p- Je hebt alle waarnemingen goed opgeteld.

2p-Je hebt gedeeld door het juiste aantal waarnemingen,

2p-Je hebt de uitkomst goed afgerond,


-

3p.- Je kunt de juiste modus geven.

3p-Je kunt de waarnemingen op volgorde zetten.

2p-Je hebt duidelijk aangegeven welke waarnemingen de 2 middelste zijn ( evt. de middelste).

2p-Je hebt netjes antwoord gegeven met een berekening in geval van 2 middelsten.

2p- Je kunt het aantal waarnemingen in 2 rijtjes verdelen.

3p. Je kunt de mediaan berekenen of bepalen van  van 1e rijtje.

2p-Je hebt netjes antwoord geven

2p- Je kunt het aantal waarnemingen in 2 rijtjes verdelen.

3p. Je kunt de mediaan berekenen of bepalen van  van 2e rijtje.

2p-Je hebt netjes antwoord geven

-3p  Je geeft duidelijk aan met een berekening hoe groot de spreidingsbreedte is.

-2p Je hebt netjes antwoord gegeven.


  Boxplot 16p
3. Boxplot tekenen

1p-Je kunt horizontale-as tekenen

2p-Je kunt een logische en juiste  schaalverdeling maken op de horizontale-as

1p-Je geeft de as een naam.

2p- Je hebt 5 vertikale streepjes getekend bij: de kleinste, 1e kwartiel, mediaan, 3e kwartiel,  de grootste

2p-Je hebt de box getekend met de  mediaan er in.

2p- Je hebt de grootste -en kleinste waarneming verbonden met de box.

2p-Je hebt boxplot boven de as getekend.

2p. Je hebt het boxplot een naam gegeven.

2p. Je hebt bij het tekenen potlood en liniaal gebruikt.

-


  Eisen waaraan je werkstuk moet voldoen
Eisen opdracht

-Je levert de opdracht in een snelhechter in.

-Je gebruikt de juiste nummering bij de verwerking van de opdrachten

-Diagrammen, boxplot, teken je met potlood en liniaal


Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.