Wiskunde

Hoe beoordeel ik mijn samenvatting van een hoofdstuk of een deel van de leerstof? 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
De leerstof - welke onderdelen staan in mijn samenvatting ?

Ik heb grote delen van de leerstof niet opgenomen in mijn samenvatting. 

Ik heb een deel (van het belang) van de leerstof over het hoofd gezien. 

Sommige delen waren volledig, andere waren dit niet of niet helemaal.

Slechts een paar definities/formules zitten niet vervat in mijn samenvatting. 


Er zijn geen hiaten in mijn samenvatting. Alle belangrijke formules en definities heb ik opgenomen.

De inhoud van formules en definities - Hoe schreef ik de leerstof uit?

Ik heb teveel formules/definities niet correct genoteerd. 

Mijn samenvatting bevat veel fouten.


Ik lijstte wel de formules/definities op maar daarbij vergat ik systematisch belangrijke informatie toe te voegen.

Ik was niet steeds even nauwkeurig te werk gegaan bij het noteren van de formules/definities. 

Daardoor zijn enkele fouten in mijn samenvatting geslopen.


Ik maakte geen enkele fout bij de verwoording/notatie van formules en definities.


Verbanden leggen - Heb ik de link gelegd tussen de verschillende delen van dit hoofdstuk?

Ik heb op geen enkel moment een verband vermeld.

Mijn samenvatting was meer gericht op het opsommen van definities/formules. 

Daardoor zijn weinig verbanden tussen de verschillende delen zichtbaar.

Voor een stuk van mijn samenvatting had ik de links wel vermeld en zijn die ook snel zichtbaar. 

Bij een paar delen van de leerstof heb ik het verband niet voldoende vermeld.

 

Ik kan snel zien hoe ik verschillende formules/definities kan omzetten/omvormen. 

Hierdoor kan ik snel zien welke formules/definities kunnen gebruikt worden bij welke toepassing. 

Ik weet snel wat ik moet doen en wat ik kan gebruiken, zelfs bij moeilijke oefeningen.


Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.