Nederlands

Voor deze opdracht creĆ«ren studenten mbo 'Servicemedewerker Gebouwen' een eigen filmpje, waarin zij op een creatieve manier uitleggen wat de basisbegrippen 'stroom, spanning, weerstand en elektriciteit' betekenen. 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Stemvolume

Je stemvolume is te zacht om aangenaam verstaanbaar te zijn voor iedereen.

Je bent redelijk verstaanbaar, maar veel woorden spreek je te zacht uit.

Je bent voor iedereen verstaanbaar, maar sommige woorden zijn te zacht.

Het stemvolume is perfect gedurende de gehele presentatie.

Articulatie

Je articuleert niet waardoor het onverstaanbaar is.

Je articuleert te weinig, waardoor grote delen onverstaanbaar zijn.

Je articuleert goed waardoor je steeds verstaanbaar bent.

Je let goed op je articulatie waardoor ieder woord duidelijk wordt uitgesproken gedurende de gehele presentatie.

Taalgebruik

Je woordkeuze en zinsbouw zijn voortdurend onjuist.

Je maakt veel fouten in woordkeuze en zinsbouw.

Je maakt soms een fout in woordkeuze en zinsbouw, maar het verhaal is duidelijk.

Je maakt de gehele presentatie gebruik van de juiste standaardtaal.

Tempo

Je spreekt veel te snel/traag. De pauzes zitten op de verkeerde momenten.

Je spreekt snel/traag, waardoor het lastig is je verhaal te volgen. Je gebruikt weinig/te veel pauzes.

Je spreekt op een goed tempo, waardoor het publiek je goed kan volgen. Wel zijn er soms te veel/te weinig pauzes of spreek je soms te snel/te traag.

Je spreekt vlot en de pauzes zijn op de juiste momenten. Er zijn geen overbodige stiltes.

Toon

Je spreekt heel de presentatie met dezelfde toon.

Je spreekt op verschillende tonen, maar je gebruikt ze verkeerd, op een onnatuurlijke manier.

Je maakt goed gebruik van intonatie en je varieert regelmatig.

Je intonatie is gedurende de hele presentatie perfect. Je legt de klemtonen op de juiste woorden en je weet hoe je natuurlijk moet spreken.

Inhoud en creativiteit

De presentatie heeft een gebrek aan creativiteit en een degelijke inhoud.

De inhoud is redelijk op orde, maar je werkt deze onvoldoende creatief uit.

Je hebt voldoende inhoud met een creatief element verwerkt.

Je hebt een boeiende inhoud op een zeer creatieve manier verwerkt. Je weet de interesse van je publiek goed op te wekken.

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.