Lichamelijke opvoeding (LO)

Springnummer ontwerpen en presenteren 

  Beginnend Ontwikkelend Gevorderd
Voorbereiding/ontwerp springnummer

De groep is zoekend naar hoe er met de opdracht gestart moet worden. De taakverdeling is nog niet duidelijk

De groep begint aan de opdracht en zoekt naar een goede onderlinge afstemming

De groep stemt goed op elkaar af en de taakverdeling is duidelijk.

Er is een duidelijk plan van aanpak

Samenwerking

De samenwerking verloopt aarzelend. Niet iedereen weet welke rol er ingenomen kan worden

De samenwerking komt na verloop van tijd op gang en 1 of 2 mensen hebben de leiding. Sommigen zijn nog zoekend naar de eigen bijdrage

De samenwerking verloopt goed Iedereen heeft een duidelijke en eigen bijdrage.

Springnummer presentatie

De presentatie is standaard, het tempo is laag en de presentatie loopt niet soepel

De presentatie is goed, er zit voldoende tempo in, de sprongen zijn niet allemaal op eigen niveau

De presentatie is origineel, het tempo is hoog, de sprongen zijn op niveau, er wordt waar nodig hulp verleend.

Presentatie loopt goed door


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Dans

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.