Lichamelijke opvoeding (LO)

 

  Beginnend Ontwikkelend Gevorderd Vergevorderd
Voor de les

Ik ben de afgelopen periode 3x mijn spullen vergeten en/of 3x te laat gekomen. Bij blessure/spullen vergeten ga ik niet naar de docent.

Ik ben de afgelopen periode 2x mijn spullen vergeten en/of 2x te laat gekomen. Bij blessure/spullen vergeten ga ik niet naar de docent.

Ik ben de afgelopen periode 1x mijn spullen vergeten en/of 1x te laat gekomen. Bij blessure/spullen vergeten overleg ik aan het begin van de les met de docent wat ik kan doen.

Ik ben de afgelopen periode 0x mijn spullen vergeten en/of 0x te laat gekomen. Bij blessures neem ik vooraf contact op met de docent. 

Inzet

Ik ben passief en doe alleen actief mee met de onderdelen die ik leuk vind.

Ik doe bij de meeste onderdelen actief mee.

Ik doe actief mee met alle onderdelen. Ik doe mijn best en probeer mezelf te verbeteren.

Ik doe actief mee met alle onderdelen. Ik doe mijn best en probeer mezelf en mijn klasgenoten te verbeteren.

Luister-/studiehouding

Ik weet vaak niet wat de opdracht is en ik ben storend tijdens de uitleg. De docent moet mij aansporen om te beginnen.

Ik weet wat de opdracht is en ben niet storend tijdens de uitleg, maar heb vaak moeite met opstarten.

Ik weet wat de opdracht is en ben niet storend tijdens de uitleg. Indien nodig stel ik vragen. Ik begin meteen na de uitleg met de opdracht.

Ik weet wat de opdracht is en ben niet storend tijdens de uitleg. Indien nodig stel ik vragen. Ik begin meteen na de uitleg met de opdracht. Zonodig help ik anderen.

Omgang met materiaal

Ik help nooit mee met klaarzetten of opruimen.

Ik help mee met klaarzetten/opruimen als de docent dat vraagt, maar niet altijd op de goede manier.

Ik vraag aan de docent wat ik kan doen m.b.t. klaarzetten/opruimen en doe dit op de juiste manier.

Ik zie zelf wat er moet gebeuren m.b.t. klaarzetten/opruimen en doe dit op de juiste manier.

Respectvol omgaan met anderen

Ik vertoon vaak ongewenst gedrag en moet daar dan op worden aangesproken door de docent.

Ik ga meestal op een respectvolle manier om met anderen. Ik vertoon zelden ongewenst gedrag.

Ik ga op een respectvolle manier om met anderen. Ik vertoon geen ongewenst gedrag. 

Ik ga op een respectvolle manier om met anderen. Ik vertoon geen ongewenst gedrag. Ik spreek ook anderen aan op wangedrag.

Zelfstandigheid

Ik weet nooit wat ik moet doen en moet dat navragen bij de docent.

Ik weet niet altijd wat ik moet doen, maar vraag dat dan aan anderen.

Ik kan zelfstandig aan de gegeven opdracht werken en heb weinig hulp nodig van de docent.

Ik kan zelfstandig aan de gegeven opdracht werken en heb geen hulp nodig van de docent. Ik toon verantwoordelijkheid en help anderen als dat nodig is.


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Deelnameniveau

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.