Lichamelijke opvoeding (LO)

Naam leerling: _______________________________________________ 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Tactiek veldpartij

Je bent niet altijd betrokken bij het spel en maakt hierdoor verkeerde keuzes.

Ook maak je vaak verkeerde keuzes tijdens het spel of reageer je te laat.

Je maakt regelmatigl de goede keuze tijdens het spel. 

Hierbij gebruik je nog veel de coachende rol van anderen. 

Je maakt bijna altijd de juiste keuzes tijdens het spel. 

Deels uit jezelf, maar soms maak je nog gebruik van de coachende rol van anderen. 

Je maakt bijna altijd de juiste keuze tijdens het spel. 

Je bent actief betrokken, je hebt een sturende/coachende rol in het veld voor je teamgenoten.

Tactiek Slagpartij

Je bent niet betrokken bij het spel. Maakt nog vaak verkeerde keuzes doordat je niet op de hoogte bent van de spelregels of de spelsituatie. 

Je bent niet altijd op de hoogte van spelregels en spelsituatie. Ook speel je vaak op safe (je blijft bij het eerst behaalde honk staan).

Je bent actief betrokken bij het spel. Je bent op de hoogte van de spelregels en spelsituatie en je neemt af en toe risico bij het lopen.

Je bent actief betrokken, Je bent op de hoogte van de spelregels en spelsituatie en je neemt ook risico bij het lopen. Je hebt een coachende rol binnen je team.

Werpen en vangen

Je werpt de bal regelmatig scheef of onhandig. Je vangt de bal regelmatig niet.

Je werpt de regelmatig de ballen zuiver en recht. 

Je vangt voornamelijk mooi geworpen ballen.

Je werpt zuiver en behoorlijk strakke ballen. Je vangt vrijwel alle ballen (ook de lastigere ballen).

Je werpt bijna altijd strak gerichte ballen en vangt bijna altijd goed. Je past jouw worp aan op het vangniveau van de klasgenoot.

Slaan

Het raak slaan lukt regelmatig niet. Je slaat ook vaak slecht gepitchte ballen.

Je slaat regelmatig raak, waarbij je soms nog slecht gepitchte ballen slaat. 

Je slaat vaak raak. Je weet goed welke gepitchte ballen wel of niet geslagen moeten worden.

Je slaat bijna altijd raak en kiest bewust een richting. Je weet goed welke ballen wel of niet geslagen moeten worden.

Coaching

Je bent weinig tot niets aan het coachen

Je bent af en toe aan het coachen. 

Je coacht regelmatig. 

Je bent continu aan het coachen.


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Softbal

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.