Geschiedenis

Brongebruik, -interpretatie 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Brongebruik, -interpretatie

Je kent de levenswijze (van jager-verzamelaars  en boeren in de prehistorie).

… en kan verschillende bronnen noemen die tot deze kennis hebben geleid.

… en kan daarbij uitleggen wat we wel en niet (kunnen) weten over het leven van mensen in de (de prehistorie).   

… en kan aan de hand van historisch bewijs uit bronnen het leven van mensen (in de prehistorie) beschrijven.


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Geschiedenis

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.