Lichamelijke opvoeding (LO)

Leerdoelen: Je weet.. hoe je de discus vasthoudt en hoe moet je staan, hoe de voorbereiding en aanloop gaan en hoe je de discus moet werpen. 

  groen blauw rood zwart
Vasthouden discus en houding

je klemt de discus in je hand en je staat recht naar voren. 

je vingers zijn gespreid, vingertoppen over de rand, andere hand ondersteunt,
je staat zijwaarts ingedraaid. 

Vorige + hand blijft boven, je staat in zijwaartse spreidstand. 

Vorige + je staat klaar met spierspanning. 

Voorbereiding/ 'aanloop' naar worp

Het lukt niet om je arm naar achteren te zwaaien 

Je laat je arm achter zakken, je arm zwaait nog verticaal

Je zwaait je arm horizontaal naar achteren, met gestrekte arm

Vorige + je bovenlichaam draait mee

Afworp

je laat de discus onderhands los. 

De discus gaat teveel omhoog en tolt door de lucht,
je arm blijft voor je.

De discus gaat schuin omhoog en vliegt trillend door de lucht,
je arm zwaait door naar links. 

De discus gaat schuin omhoog en hangt stil in de lucht,
je arm en lichaam zwaaien door naar links.


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Atletiek

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.