Lichamelijke opvoeding (LO)

Tijdens doelspelen oefenen we verschillende vaardigheden tijdens de les. Het doel is om jezelf te verbeteren in het herkennen van situaties, aanval, verdediging en het omschakelen hiertussen. Bepaal voor ieder doel hoever je bent en stel voor jezelf per onderdeel een doel. 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Aanvaller: Vrijlopen en aanspelen

Het lukt mij niet of nauwelijks om in eenvoudige situaties: - afspeellijnen te creëren - de bal te controleren.

Het lukt mij om in eenvoudige situaties:  
- afspeellijnen te creëren - de bal te controleren

Het lukt mij om in complexere situaties: - aanspeelbaar te zijn - afspeelmogelijkheden te vinden

Het lukt mij met veel druk in complexe situaties: - aanspeelbaar te zijn d.v.m. tempowisselingen en schijnacties (in-out) - medespelers van elk niveau op maat aan te spelen

Aanvaller Keuze techniek Schot, pass of dribbel

-Ziet niet wanneer hij moet passen of dribbelen
- Schiet niet in kansrijke situatie

-Dribbelt om te scoren, maar gebruikt te veel dribbels
-schiet als hij vrij staat

-Weet wanneer hij moet passen of dribbelen
-schiet binnen schot-afstand

Gebruikt de dribbel alleen:
- om snel te scoren
-om kort ruimte te maken in het spel
-om in een scoringspositie te komen

Omschakeling: Aanval ←→ verdediging

-Speler reageert niet of nauwelijks

-Reageert en beweegt naar juiste welke plek in veld, maar is er te laat

-Reageert en beweegt naar juiste welke plek in veld en is er op tijd

-Reageert al (anticipeert) voordat de bal geschoten is, of hij moet aanvallen of verdedigen

Verdediger

Het lukt mij niet of nauwelijks om in eenvoudige situaties:
- een afspeellijn af te schermen
- een bal te veroveren
- een doelpoging te belemmeren

Het lukt mij om in eenvoudige situaties:
- positie in te nemen tussen doel en aanvaller
- de afspeellijn af te schermen
- de bal te veroveren

Het lukt mij om in complexere situaties:
- in te schatten wanneer een aanvaller gevaarlijk is
- een doelkans te belemmeren
- samen te werken met mede-verdedigers
- de bal te veroveren

Het lukt mij om met veel druk in complexe situaties:
- een sturende/coachende rol in te nemen
- fouten van medespelers te herstellen

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.