Lichamelijke opvoeding (LO)

Leerjaar 1 periode 1 

  Net begonnen In ontwikkeling Al veel bereikt Klaar voor de volgende uitdaging
Techniek

Ik vind het moeilijk om de techniek in een oefening juist uit te voeren zonder hulp van de docent.

Ik kan de techniek soms in een oefening juist uitvoeren bijvoorbeeld door te kijken naar mijn medeleerlingen.

Het lukt mij om de techniek te laten zien in de oefening. Alleen vind ik het nog lastig om te laten zien in een spelsituatie.

Het lukt mij om de techniek te laten zien in de oefening. Ook lukt het mij om dit te laten zien in een spelsituatie.

Regelkennis

Ik ken nog niet alle spelregels.

De meeste spelregels zijn mij wel bekend. Maar ik pas deze nog niet toe.

De spelregels zijn mij bekend maar ik pas deze niet altijd toe.

De spelregels zijn mij bekend en ik pas deze altijd toe.

Inzicht/positie

Ik vind het moeilijk om op de juiste positie in het veld te staan, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak niet goed uitvoeren

Ik sta soms op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak soms goed uitvoeren

Ik sta vaak op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallende of verdedigende taak vaak goed uit voeren.

Ik sta op de juiste positie in het veld, hierdoor kan ik mijn aanvallend of verdedigende taak goed uitvoeren. 

Samenspel

Ik vind het nog moeilijk om samen te spelen. Ik speel vrijwel altijd voor mijzelf.

Ik speel soms voor mijzelf en af en toe speel ik met andere samen. Ik speel pas af wanneer ik geen andere mogelijkheid meer heb.

Ik speel vaak met andere samen. Ook wanneer ik de optie heb om alleen te gaan.

Ik speel altijd samen en maak geen onderscheid met wie ik samen speel.

Afspraken binnen een groep

Ik vind het lastig om bij te houden wat er in een groep besproken wordt. En afspraken zijn voor mij niet helder.

Ik weet wat er is afgesproken en kom de afspraken niet altijd na.

Ik weet wat er is afgesproken en kom de afspraken niet altijd na. Ik kom de afspraken zo veel mogelijk na.

Al het voorgaande plus: Ik spreek groepsleden die zich niet aan de afspraken houden op een positieve manier aan.

Betrokkenheid

Ik zie wel wat mijn taak wordt, als het maar niet te veel is.

Ik probeer mee te beslissen maar ik vind het lastig te zien welke taken en rollen er allemaal zijn. Sommige rollen voer ik mij niet uit.

Ik beslis mee over welke taken en rollen er zijn en hoe die het beste te verdelen zijn. Ik let erop dat taken en rollen wisselen, zodat iedereen de kans krijgt bepaalde taken en rollen te doen.

Al het voorgaande, plus: ik help anderen met hun taken en rollen


Deze rubric is ontwikkeld op basis van de rubric Basketbal

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.