Lichamelijke opvoeding (LO)

Zelf lesgeven (zelfevaluatie) 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Voorbereiding

Ik heb geen aandeel gehad in de voorbereiding

Mijn aandeel in de voorbereiding is minimaal geweest

Ik heb een deel van de voorbereiding gedaan en meegewerkt aan het plan van aanpak en de lesvoorbereiding

Ik heb een groot deel van de voorbereiding voor mijn rekening genomen en in het plan van aanpak en de lesvoorbereiding

Ik heb het voortouw genomen in de voorbereiding en was de contactpersoon. ik heb het pplan van aanpak en de lesvoorbereiding op tijd ingeleverd

lesopbouw en structuur

De les verliep chaotisch en ik heb niet goed nagedacht over de organisatie. De les was niet veilig/en of uitdagend genoeg en er werd weinig bewogen.

De les verliep rommelig en ik had de volgorde niet goed in mijn hoofd. Ik heb nog verschillende aanpassingen moeten. er werd nog teveel stil gestaan.

De les verliep volgens de voorbereiding maar had soms nog wat uitdagender gekund. Er was weinig beleving van de deelnemers maar er werd genoeg bewogen.

de les verliep goed en volgens de planning. Er werd veel bewogen en de deelnemers hadden zichtbaar plezier en het was redelijk uitdagend.

de les verliep perfect en volgens de lesvoorbereiding. De deelnemers hebben wat nieuws geleerd en er was veel uitdaging en er werd veel bewogen.

Instructie

ik vind het lastig om voor de klas te staan en ben bijna niet hoorbaar. Mijn aandeel in de les was minimaal

Ik vind het lastig om voor de klas te staan. Mijn aandeel in de les was duidelijk en ik heb leerlingen vooral individueel geholpen

Ik heb instructie gegeven voor de klas en gebruik gemaakt van een voorbeeld. Ik vind het nog lastig om duidelijk te spreken voor de groep maar de instructie is overgekomen.

Ik vind het niet lastig om voor de groep te staan en ben duidelijk in mijn instructie en geef een duidelijk voorbeeld. Ik neem een leidende rol in de les.


Ik sta zelfverzekerd voor de klas en heb een duidelijke stem. Ik maak gebruik van een goed eigen voorbeeld. Ik heb duidelijk controle over de les en durf leerlingen aan te spreken op hun gedrag.

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.