Lichamelijke opvoeding (LO)

Crossfit deelname aan de WOD ( Workout Of the Day) + Eindbeoordeling 

  Beginnend Ontwikkelend Gevorderd
Inschatting startniveau

Ik vind het moeilijk om mijn startniveau in te schatten

Ik kan van een aantal onderdelen mijn startniveau inschatten

Ik weet wat mijn startniveau is en wat ik aan kan

Uitvoering WOD

Ik had moeite om mijn gekozen opdrachten te doen

De helft van de opdrachten heb ik goed kunnen doen

Alle opdrachten gingen mij gemakkelijk af

Aanpassing opdrachten 2e keer

De 2e keer heb ik 1 onderdeel op mijn eigen niveau aangepast

De 2e keer heb ik de meeste onderdelen op mijn niveau aangepast

De 2e keer had ik alle opdrachten op mijn eigen niveau aangepast

Eindbeoordeling

VOLDOENDE: 3x beginnend ingevuld

VOLDOENDE: 2x beginnend en 1x ontwikkelend ingevuld

GOED: Minimaal 2x ontwikkelend en 1 x gevorderd ingevuld

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.