Geschiedenis

Causaliteit 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Causaliteit

Je kent de oorzaken en gevolgen (van de landbouwrevolutie in de prehistorie).

… en kan daarbij het verschil aangeven tussen verschillende soorten (klimatologische, sociaaleconomische) oorzaken en (sociaaleconomische, culturele etc.) gevolgen

… en kan daarbij onderscheid maken tussen indirecte en directe, bedoelde en onbedoelde oorzaken en gevolgen.   

… en kan dit alles in een redenatie uitleggen met gebruik van vaktaal (Gebruiken van historische begrippen, abstracte verschijnselen en gebeurtenissen)

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.