Nederlands

Waar moet de leesautobiografie aan voldoen?

 

  goed voldoende matig
spelling

Hoofdletters zijn op de goede manier gebruikt.

Werkwoordspelling en overige spelling zijn correct toegepast. 

Goed zo!


Hier en daar een spelfout, misschien is het goed om je werk nog een keer na te lopen. 

Staan alle hoofdletters echt op de plekken waar ze thuishoren?

Zoveel spelfouten dat het opvalt en stoort tijdens het lezen. 

Hoofdletters matig toegepast.

Heb je je werk wel kritisch nagelezen?

inhoud van de tekst

De tekst is volledig: de lezer weet alles wat hij moet weten. Alle gevraagde punten zijn erin verwerkt.

De tekst is in verhaalvorm geschreven en daardoor aantrekkelijk om te lezen.

De tekst is duidelijk: de lezer begrijpt alles wat er staat.


De tekst is niet helemaal volledig: de lezer mist wat informatie.

De tekst is gedeeltelijk in verhaalvorm, gedeeltelijk puntsgewijs geschreven.

De tekst is niet helemaal duidelijk, maar de lezer kan nog wel begrijpen wat er staat.

De tekst is onvolledig: er zijn een aantal onderdelen niet in de tekst opgenomen. 

De tekst is voornamelijk/helemaal puntsgewijs geschreven.

De tekst is onduidelijk: de lezer mist belangrijke informatie en begrijpt daardoor ook niet alles.

Formuleren

Goedlopende zinnen, afwisselend lange (re) en korte (re) zinnen. Eén mededeling per zin. 

Goede interpunctie door juist gebruik van komma's en punten.

Redelijk lopende zinnen, nog wat meer letten op afwisseling kort/lang en hoeveel mededelingen je in één zin zet. Hier en daar een komma of punt vergeten?

Zinnen lopen niet zo soepel: te vaak zet je te veel mededelingen in één zin. 

Lees je werk nog eens terug. Wat hierbij helpt: hardop in je hoofd de zinnen herhalen, alsof je praat. Let dan eens op mogelijke pauzes: moet daar dan misschien een komma of een punt komen?

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.