Lichamelijke opvoeding (LO)

Zelfevaluatie 

  Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
SPELREGELS EN FAIRPLAY

Herkent moeilijk spelovertredingen bij zichzelf. Luistert niet naar meningen en interpretaties van anderen, volgt de eigen interpretaties.  

Herkent spelovertredingen bij zichzelf en anderen. Accepteert meningen en interpretaties van anderen, komt in discussies hierover tot oplossingen.

Herkent spelovertredingen, wijst anderen op vriendelijke manier op overtredingen. komt in discussies met goede voorstellen die tot goede beslissingen leiden.  

Speelt volgens de afgesproken regels, coacht anderen in het toepassen van de regels. Doet voorstellen die passen bij het spel, ook als er geen regels voor voorzien zijn.  

AANVAL opbouwen en tegenaanval voorkomen: samenspelen als medespeler van schijfbezitter

Blijft op dezelfde plaats staan 

Is in de buurt van de frisbee, loopt naar de schijfbezitter 

Is af en toe aanspeelbaar, kan zich vrijspelen 

Is vaak en goed aanspeelbaar, loopt vrij met versnellingen (tempoveranderingen) en plaatswissels 

In schrijfbezit blijven als schijfbezitter (passing; werpen en vangen)

Laat de frisbee vaak vallen, gooit de frisbee willekeurig weg 

Vangt een rustig geworpen frisbee vaak snel naar de dichtstbijzijnde medespeler 

Vangt een strak geworpen frisbee, neemt de tijd om de frisbee af te spelen

Vangt een moeiiljk geworpen frisbee. Maakt schijnbeweging bij het kiezen van een worp, werpt medespelers op maat aan 

Scoren. In scoringspositie koen en scoren als medespeler schijfbezitter

Kiest een positie ver van de schijf en de eindzone 

Loopt mee met de aanval, vangt de frisbee in de eindzone 

Kiest positie in de eindzone, vangt strak geworpen frisbee in de eindzone 

Kiest gericht de vrije ruimte in de eindzone, vangt ook een moeiljk geworpen frisbee in de eindzone

In schrijfbezit blijven als schijfbezitter (werpen)

Werpt de frisbee ook als de medespelers gedekt staan 

Speelt richting eindzone, kan bij een vrije kans een medespeler in de eindzone aanspelen

Speelt gericht en gepast op een medespeler in de eindzone 

Speelt gericht en snel naar de bewegende medespeler in de eindzone 

In schijfbezit komen als VERDEDIGER (onderscheppen)

Geeft de tegenstander alle ruimte 

Gaat voor de schijfbezitter staan; kijkt naar de frisbee en gaat mee terug in verdediging 

Verdedigt de dichtstbijzijnde speler of probeert de frisbee te onderscheppen 

Verdedigt op de dichtstbijzijnde speler en probeert de frisbee te onderscheppen

Scoren voorkomen als verdediger (man op man)

Laat de ruimte tussen frisbee en eindzone open 

Gaat tussen schijfbezitter en eindzone staan 

Dekt de werplijn af naar de eindzone 

Blokkeert een worp richting eindzone

DISCIPLINE & GEDRAG

Houdt zich niet aan de afspraken 

Voert de taak niet volgens de afspraken uit. Heeft vaak correctie nodig op zijn gedrag 

Voert de taak af en toe volgens de afspraken uit. Heeft soms correctie nodig op zijn gedrag 

Voert de taak volgens afspraken en voorschriften uit. Gedraagt zich correct t.o.v. Medeleerlingen

INITIATIEF NEMEN

Is na aansporing tot actie te bewegen 

Neemt initiatief, maar heeft sturing van de leerkracht nodig 

Is zelf actief bezig en vraagt waar nodig hulp 

Kan zelf goed aan de slag en helpt anderen 

BEWEGINGSVREUGDE

Interesseert zich niet om te verbeteren op vlak van bewegen. Ervaart geen bewegingsvreugde 

Doet actief mee en kan zich daardoor verbeteren. Ervaart meestal plezier in het sporten 

Doet actief mee en kan zich daardoor verbeteren. Ervaart plezier in het bewegen en toont zichtbare bereidheid om zich te verbeteren

Interesseert zich erg in het beweging. Doet actief mee en richt zijn of haar aandacht op bepaalde werkpunten en probeert deze actief te verbeteren. Vraagt advies en kiest bewust voor het verbeteren van de leerdoelen. Ervaart veel plezier in het bewegen. 

Log in om deze rubric te printen
of binnen jouw account aan te passen.