Overzicht

Een overzicht van reeds ontwikkelde rubrics. Om van elkaar te leren!


ID Naam Omschrijving Vak  
1214 Präsentieren 3. Klasse Präsentation einer deutschen/österreichischen/schweizerischen Stadt Duits Bekijk
1054 Schreiben (A1+ / A2) Duits Bekijk
108 Schreiben ERK A1.2/A2.0 Te behalen leerdoelen schrijfvaardigheid thema Schreiben 1 Duits Bekijk
252 Sprechen ERK A2 A2 Kan in beperkte mate meedoen aan eenvoudige gesprekken over alledaagse, bekende onderwerpen. (Opdracht: Leerlingen hebben 5 realistische, zelfgeschreven dialogen op 5 verschillende locaties voorbereid en daarbijbehorende woordenschat geleerd. Er worden tijdens het meetmoment (onverwachte) vragen gesteld aan de leerling die hij naar gelang de situatie moet kunnen beantwoorden) Duits Bekijk